Социальная помощь от государства предоставляется в виде: единовременного подъемного пособия суммой 70 МРП (168 350 тенге на 2018 год) выдачи казахского языка на латинскую графику. 19 февраля 2018 года Президентом Казахстана. Нурсултаном. Назарбаевым.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Мектепке дейінгі мекемелерде баланы даярлау
үздіксіз білім беру жүйесіндегі маңызы мен өзектілігі
ерекше мәселелердің бірі болып саналады. Мектепке
дейінгі мекемелердегі топ тәрбиешісінің балалармен
қарым-қатынасы тұлғалық бағдар негізіне құрылуға
тиіс, ол әр баланы құрметтеу және адамгершілікпен
қарым-қатынас жасауды көздейді.
2018 жылдың 20 қаңтар күні мектепке дейінгі
ұйымдарының педагогтары арасында «Ең үздік
тәрбиеші-2018» аудандық байқауы өткізілді. Байқау
«Балбөбек» балабақшасында өткізілді. Байқаудың
мақсаты: мамандарды қызметке бейімдей отырып,
кәсіби біліктіліктерін арттыру, шығармашылық
қабілетін жетілдіру. Теория мен тәжірибені
ұштастыра отырып, кәсіптік құзіреттіліктерін нығайту.
Байқау үш кезеңнен құрылды. 1. «Мен өз ісімнің
шеберімін» (өзіндік презентация ) және портфолио
жинақтау. 2. «Шығармашылық шеберхана». Бұл
жерде тәрбиеші өзінің қолдан жасалған заттарды
жарнама жасап қана қоймай, жасалған заттардың
тиімділігін көрсету керек. 3. Мастер-класcтан үзінді.
Кезеңдерден өзін жан-жақты өнерімен, білімімен
тәнті етіп I дәрежелі дипломды №1 Егіндікөл орта
мектебінің даярлық сынып мұғалімі Смагулова Гүлден
Құрмашевна жеңіп алды. Алдағы уақытта облыстық
байқауларда ауданымыздың атын шығарады деп
сенеміз. Біліктілігімен, еңбек сүйгіштігімен II дәрежелі
дипломмен Днепропетров орта мектебінің даярлық
сынып мұғалімі Шийка Ольга Васильевна марапатталды.
Мастер класстан үзіндіні қызықты етіп өткізіп, өзіне
жұрт назарын аудара білген Балбөбек балабақшасының
тәрбиешісі Апсаматова Асия Нурхамитовна III дәрежелі
дипломмен марапатталды. Сондай-ақ Бауман орта
мектебінің даярлық сынып мұғалімі Рябушко Милана
Анатольевна жас маман болса да өзін жақсы қырынан
көрсетіп, болашақта зор жетістіктерге жететініне
сенеміз. Жаңақоныс негізгі мектебінің даярлық сынып
мұғалімі Мухамеджанова Гульзира Рамазановна – өзінің
қазақи нақыштағы қолөнер бұйымдарымен шеберлігін
көрсете білді. Сондай–ақ Армавир орта мектебінің
шағын орталық тәрбиешісі Андрущак Татьяна
Ивановна да қолдан келгенше тырысып бақты. Барлығы
жеті педагог қатысты. Көркем негізгі мектебінің шағын
орталық тәрбиешісі белгілі себептермен қатыса алмай
қалды. Ал Ушаков орта мектебі мен №2 Егіндікөл орта
мектебінің даярлық сынып мұғалімдарі қатыспаймыз
деп тілектерін білдірді. Қатысушылардың барлығы
мадақтамалар, алғыс хаттармен,сыйлықтармен
марапатталды. Алдағы уақытта барлықтарыңызға
шығармашылық табыстар тілейміз.
А.Аушахманова,
«Егіндікөл ауданы білім,
дене шынықтыру және спорт
бөлімінің әдістемелік орталығы»
В поисках лучшей жизни многие молодые люди, получив
образование, стремятся перебраться в столицу или большие
города и там построить свою карьеру. Кто-то достигает своей
цели, а кто-то нет и, чтобы хоть как-то прожить, находит
работу не по своей специальности или вообще не может
трудоустроиться. Большим упущением здесь является то,
что мало кто рассматривает возможность найти работу по
специальности в сельской местности, например, там, где
человек родился и вырос. Воспользовавшись таким шансом,
специалисты, возможно, будут иметь больший доход, не
арендуя дорогостоящие квартиры или не выплачивая
бесконечные ипотеки, и будут заниматься любимым делом.
В программе могут участвовать лица, имеющие
специальность в области: образования;здравоохранения;вете
ринарии;культуры и спорта; агропромышленного комплекса.
Социальная помощь от государства предоставляется в виде:
единовременного подъемного пособия суммой 70 МРП
(168 350 тенге на 2018 год); выдачи кредита в размере 1500
МРП (3 607 500 тенге на 2018 год) с ежегодной ставкой
вознаграждения 0,01% для приобретения жилья со сроком до
15 лет.
В рамках соглашения специалист берет на себя
обязательство отработать не менее 3 лет в сельской
организации и предоставить залог по кредиту в
виде приобретенного им жилья. или иной ликвидной
недвижимостью с последующим залогом построенного жилья.
Необходимые документы:
При получении подъемного пособия:
1. заявление по форме согласно приложению;
2. копия документа, удостоверяющего личность
услугополучателя;
3.копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по
новому месту работы;
4. копия диплома об образовании;
5.сведения о предыдущем месте прописки из миграционной
службы;
6.адресная справка с места жительства, подтверждающая
проживание в соответствующем населенном пункте (в случае
отсутствия сведений из соответствующих государственных
информационных систем).
Для получения бюджетного кредита на приобретение жилья
представляются:
1.заявление по форме согласно приложению;
2.копия документа, удостоверяющего личность;
3.копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по
новому месту работы;
4.копия диплома об образовании;
5.акт оценки приобретаемого недвижимого имущества;
6.сведения о предыдущем месте прописки из миграционной
службы;
7.адресная справка с места жительства, подтверждающая
проживание в соответствующем населенном пункте (в случае
отсутствия сведений из соответствующих государственных
информационных систем);
8.копия свидетельства о браке (для специалистов, состоящих
в браке) (в случае отсутствия сведений из соответствующих
государственных информационных систем);
9. справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества
у специалиста, его(ее) супруги(-а) и детей в данном сельском
населенном пункте (в случае отсутствия сведений из
соответствующих государственных информационных систем).
Для установления подлинности вместе с копиями документов
также представляются их оригиналы. Прочие документы,
отличные от перечисленных выше, требовать у кандидата не
имеют права.
Предоставление мер социальной поддержки способствует
закреплению специалистов в сельской местности, тем самым
повышается эффективность деятельности социальной сферы
в сельских населенных пунктах.
Работа по реализации программы «С дипломом в село!»
продолжается.
Документы претендента рассматриваются с позиции «3-х
индикаторов-тестов»:
1. факт прибытия и трудоустройства специалиста в село
после вступления в силу этого Закона, то есть после 1 января
2009 года,
2. факт соответствия его специальности квалификационным
требованиям одной из категорий, указанных в данном Законе,
(они установлены Приказами отраслевых министров),
3. факт возможности специалиста выполнять условие
Соглашения, т.е. отработать не менее 3-х лет (т.е., должен
быть принят на постоянную работу, а не на часть ставки,
временно и т.п.)
Отдел экономики и финансов
Егиндыкольского района
19 февраля 2018 года Президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым внесены
изменения в Указ «О переводе алфавита
казахского языка с кириллицы на латинскую
графику», передает «Акорда».
Вариант обновленного алфавита был опубликован на
официальном сайте Главы государства.
Отмечается, что данный указ был издан 19 февраля и
вводится в действие со дня опубликования.
Напомним, Национальная комиссия по
переводу алфавита казахского языка на
латинскую графику была создана в ноябре
текущего года и является консультативно-
совещательным органом при Правительстве.
В состав комиссии под председательством Премьер-
Министра РК вошли: заместитель председателя
– заместитель Премьер-Министра РК Е. Досаев,
а также члены комиссии из числа представителей
Администрации Президента РК, партии «Нур
Отан», депутатов Парламента РК, представителей
вузов, известных ученых и общественных деятелей.
Согласно Плана мероприятий предполагается
поэтапный перевод алфавита казахского языка
на латинскую графику до 2025 года. Первый
этап охватывает 2018–2020 годы, второй
а 2021–2023 годы, третий а 2024–2025 годы.
Согласно Стандартам оказания государственных услуг,
утвержденных приказом Министра Республики Казахстан,
ГУ «Егиндыкольская районная территориальная инспекция
Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»
оказывает 2 государственные услуги:
1) Выдача ветеринарного сертификата на перемещаемые
(перевозимые) объекты при экспорте;
2) Выдача разрешения на экспорт, импорт и транзит
перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки
эпизоотической ситуации на соответствующей территории;
Для получения сертификата необходимо подать заявку на
веб-портале «Электронного правительства» www.egov.kz.
Сегодня появилась возможность получать государственные
услуги через портал электронного правительства без ЭЦП,
используя одноразовый смс-пароль.
«Электронное правительство» - это механизм взаимодействия
государственного органа и граждан, обеспечивающий их
согласованность при помощи информационных технологий.
Именно этот механизм позволяет сократить очереди в
государственных органах, упростить и ускорить процедуру
получения ветеринарного сертификата.
Цели портала электронного правительства:
- упрощение процедур предоставления ГУ населению по
принципу одного окна;
- повышение эффективности предоставления ГУ;
- минимизация коррупционных правонарушений.
В районной территориальной инспекции планируется
создание уголка самообслуживания «Е-gov», где любой
желающий может получить государственные услуги, а также
обучиться навыкам работы с порталом.
Перечень документов, необходимых для оказания
государственной услуги при обращении услугополучателя
(либо его представителя) в государственную коорпарцию:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему
стандарту государственной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность и документ,
подтверждающий полномочия представителя (для
идентификации);
3) копия племенного свидетельства на каждую голову
животного;
4) копия документа, подтверждающий оплату за бланк
ветеринарного сертификата (95,23тг).
На портал:
1) заявление в форме электронного документа согласно
приложению к настоящему стандарту государственной услуги;
2) электронная копия племенного свидетельства на каждую
голову животного;
3) электронная копия документа, подтверждающего оплату за
бланк ветеринарного сертификата документ, за исключением
случаев оплаты через ПШЭП.
Основаниями для отказа в оказании государственной услуги
являются:
1) установление недостоверности документов,
представленных заявителем для получения разрешения, и
данных, содержащихся в них;
2) введение ограничительных мер в отношении отдельных
стран, в связи с неблагополучием по инфекционным болезням
животных в соответствии со стандартами;
3) неприемлемый уровень ветеринарно-санитарного риска
из-за несоответствия ветеринарно-санитарных требований;
4) отсутствие организации или лица в Реестре организаций
и лиц, осуществляющих производство, хранение
подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза;
5) введение временных ограничений, карантина в отношении
отдельного предприятия-экспортера;
6) несоответствие Единым ветеринарным требованиям;
7) изменение эпизоотической ситуации страны-экспортера,
страны-импортера по инфекционным болезням животных;
8) в отношении заявителя имеется вступившее в законную
силу решение суда о запрещении деятельности.
Вовлечение населения получению государственных услуг
в электронном формате является основной миссией
Департамента, так как это важный аспект противодействия
коррупции и повышения доверия граждан к деятельности
государственных органов РК.
По всем интересующим вопросам обращаться в ГУ
«Егиндыкольская районная территориальная инспекция
Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан» тел/факс:2-15-13,
эл.почта [email protected]
Бұл туралы «Азаматтарға арналған үкіметтің» төрағасы
Абылайхан Оспанов мәлімдеді. Енді азаматтар мемлекеттік
органдарға мекенжай анықтамасын, сондай-ақ жылжымайтын
мүлікке тіркелген құқықтар және жылжымайтын мүліктің болуы/
болмауы туралы анықтамаларды қағаз жүзінде апаруға міндетті
ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Асқар Жұмағалиевтің
тапсырмасымен электрондық үкімет порталында «Анықтамасыз
қызмет» - «Paper free» сервисі іске қосылды. Жаңа пилоттық
жобаға сәйкес SMS-хабарлама арқылы қызмет алушының
рұқсаты расталған жағдайда үшінші тұлғаларға ақпараттық
анықтамалар ұсынуға мүмкіндік береді. «Биыл 25 қаңтардан 5
ақпанға дейін халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 312
мың электрондық анықтама берілді. Бұл орайда біз сауалнама
жүргізіп, анықтамалардың 45 пайызын азаматтар коммуналдық
қызметтер мен білім беру мекемелеріне тапсыру мақсатында
алғанын анықтадық»,- дейді «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясының төрағасы Абылайхан Оспанов.
Мысалы, жыл сайын жаңа оқу жылы қарсаңында мектептер
оқушылардан мекенжай анықтамасын сұратады, нәтижесінде
миллиондаған ата-ана ХҚО-ға ағылады. Егер «Paper free»
сервисі енгізілсе, оқу орындары электрондық үкімет порталынан
қажетті құжатты сұрата алады, ал қызмет алушы, яғни ата-ана
SMS-хабарлама арқылы электрондық анықтама алуға бір реттік
рұқсат бергенін растап, фронт-офиске бару міндетінен құтылады.
Бұл сервисті қолдану үшін мобильді азаматтар базасына тіркелу
қажет. «Анықтамасыз қызмет» механизіміне сәйкес мүдделі
тұлға электрондық үкімет порталында авторизациядан өтуі тиіс.
Сосын «Үшінші тұлғалардың анықтама алуы сервисі» бөлімін
таңдап, қай азамат туралы мәлімет алғысы келеді соның жеке
сәйкестендіру нөмірін жазуы тиіс. Егер азамат мобильді азаматтар
базасында тіркелген болса, мүдделі тұлға анықтама түрін
таңдап, өзінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қояды.
Сол сәтте портал автоматты түрде азаматқа SMS-хабарлама
жолдап, үшінші тұлғаға мәлімет беру/бермеу жөнінде шешім
қабылдауды сұрайды. Азамат екі сағаттың ішінде жауап беруі тиіс.
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында іске қосылған
«Paper free» нәтижесінде қағаз жүзіндегі анықтамалар саны 24
миллионға дейін кеміп, халыққа қызмет көрсету орталықтарына
келушілердің қатары да азаяды.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: Рухани
жаңғыру»атты мақаласындағы
«Туған жер» бағдарламасының «Рухани Қазына» кіші
бағдарламасы аясында өткізілген қазақтың салт-
дәстүрі «Бесікке салу».
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 4 ішкі бағдарламадан
тұрады. Олар: «Атамекен»,
«Тәрбие және білім»,
«Рухани қазына», «Ақпарат
толқыны». Сонымен қатар
бағдарламаға «Туған
жер», «Қазақстанның киелі
жерлерінің географиясы»,
«Жаһандағы заманауи
қазақстандық мәдениет»,
«100 жаңа оқулық», «Қазақ
тілін латын әліпбиіне
көшіру», «100 жаңа есім»
атты 6 арнайы жоба да
кіреді. 4 ішкі бағдарлама
мен 6 жоба бір-бірімен
тығыз байланысты. Бүгінде
патриоттық өз жерінің
тарихи естелігі мен мәдени
мұрасын, өз халқының
салттары мен дәстүрлерін
біріктіріп байланыстыратын
мықты тіреу ретінде
қарастырылады. Ол
осылайша халықтың
мәдени өзгешелігі, қоғамның
тиімді дамуын қамтамасыз
ете алатын, пәрменді
түрлендіруші және жасампаз
күшке айналады. Шағын Отанымыздың жеке бейнесін жасау
және дамыту, өз өлкемізге деген сүйіспеншілікті насихаттау
қажет. «Рухани қазына» кіші бағдарламасының мақсаты:
рухани құндылықтарына сүйене отырып, халықтың салт-
дәстүріне, тарих, мәдениетіне қызығушылық пен құрметті
ояту және дамыту. Бағдарлама жалпы халықтың патриоттық
рухын қалыптастыруға, жас бүлдіршіндерді туған өлкесіне
деген сүйіспеншілікке,табиғатқа қамқорлықпен, тарихқа
және мәдени-тарихи ескерткіштерге құрметпен қарауға
тәрбиелеуге, бірі-біріне қайырымдылық жасауға, қоршаған
ортаны қорғауға өз еркімен қатысуға ынталандыруға , өнегелі
мұратқа сүйене отыра, халықтың өз жерінің дәстүрлеріне,
тарихына және мәдениетіне деген қызығушылығы мен
құрметін жаңартуға бағытталған. Осы «Рухани қазына » кіші
бағдарламасы аясында Ұзынкөл кітапханасы халқымыздың
ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан салт дәстүрлерін
дәріптеу, оқушылардың өз халқына, ұлтына, туған жеріне,
ұлттық әдеп-ғұрпына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу
мақсатында «Бесікке салу» дәстүрін көрсетті.
«Қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ»-деп өмірге келер
сәбиді асыға күткен. Себебі бала өмірдің гүлі, жалғасы.
Жас нәрестенің өмірге келуі, отбасы мүшелеріне әкесі мен
атасына, нағашы жұртына үлкен қуаныш әкелген. Жас нәресте
өмірге келгенде арнайы адам жіберіп сүйінші сұратқан.
Қазақтың ақын қызы Фариза Оңғарсынова осы дәстүрді өзінің
«Бабам қазақ» өлеңінде былай суреттейді:
Бабам қазақ қаншама бала сүйген, Мұрагерім болсын деп
мақсат қылып. Ұл даусы шыққанда қараша үйден,
Атан сойып, той қылатын ат шаптырып.Қазақ баласын ағаш
бесікке салып баққан. Ағаш бесік көшпелі өмірге өте қолайлы.
Бесікті қазақтың құрмет тұтуы соншалық, кейде атасы
жатқан бесікке немерелері жатқан. Қазақтың туған жерді
алтын бесікке теңеуі де бесікті
ардақтаудан шыққан. Балаға деген
ана махаббаты «бесік жырлары»
арқылы берілген. Бесіктің сәби
денсаулығына, тазалығына
пайдасы өте зор. Бесіктегі сәбидің
бойы, қол-аяғы түзу, ширақ болады.
Сондай-ақ бесік баланы кездейсоқ
құлаған заттан, суық пен ыстықтан
сақтасын деп ырымдап, оған тұмар,
бүркіт тұяғы, жыланның бас сүйегі,
кірпі терісі сияқты заттар тағып
қояды. Бесік ағаштан, негізінде
талдан иіп жасалады. Себебі, тал
басқа ағаштай емес иілмелі
морт сынбайды, құрт түспейді, жат
иісі болмайды.
Бесік – қасиетті, киелі, құтты
мүлік, сәбидің алтын ұясы болып
есептеледі. «Ел іші – алтын бесік»,
- деген сөз бесіктің құдыретін
көрсетеді. Жаңа туған баланы
бесікке салу да халқымыз үшін
елеулі дәстүрдің бірі. Бесікке жолы
үлкен немесе елдің тәрбиелі,
өнегелі әжелеріне, әйелдерге
тапсырылады.
Бесіктің мынадай құрал –
жабдықтар болады: жастық, мамық, жөргек, түбек, шүмек,
қолбау, тартпабау.
Ең алдымен бесікке салушы әйел бесіктің өзін жын –
шайтандарды қуу үшін, түрлі иістерден арылту үшін
бесікті отпен аластап, «тыштырма» рәсімін жасайды.
Тыштырма
Сәбиді бесікке салар кезде бесіктің түбегі тұратын тесіктен
құрт, тәттілер өткізіп, «тышты, тышты» деп ырым жасайды
және оны «тыштырма» деп атайды.
«Тыштырманы» әйелдер ырымдап алып, бала-шағаларына
үлестіріп береді, содан кейін баланы бесікке бөлейді.
Бесік үстіне жеті түрлі қадірлі, таза заттар қойылады.
Егеменді еліміздің болашағын қалыптастыру үшін
халқымыздың қаһармандық тарихын ғасырдан ғасырға
жалғасып жинақталған ұлттық мұрасын, озық мәдениетін,
ұлттық мінез құлқымен әдет-ғұрпын білуіміз керек.
Осындай мерекелерді оқушыларымыз күнделікті көріп жүрсе,
қазақтың салт-дәстүрі, құнды жәдігерлері ұмытылмас еді. Шын
мәнінде, рухани санамызды оятатын, жас ұрпаққа тура жол
сілтейтін осындай іс-шаралар көп болсын!
С.Сулейменова,
Ұзынкөл ауылының моделді кітапханасының
С 10 апреля 2017 года на интернет - ресурсе Верховного
Суда открыт новый сервис «Внешняя оценка судов». Это еще
один системный инструмент по оценке работы конкретного
судьи.
Проект «Внешняя оценка судов» реализован с одной
стороны для дальнейшего обеспечения открытости, с
другой – как объективный инструмент оценки работы судов
и судей с целью определения уровня доверия населения,
защищенности прав и законных интересов граждан в суде.
Наличие такой системы оценки, дисциплинирует судей и
прокуроров, которые также подвергаются оценки в рамках
опроса. Кроме того, это может создать конкуренцию среди
адвокатского сообщества, так как в опросе предусмотрена
возможность оценки работы своего адвоката со стороны
участника процесса.
Дать оценку работе конкретного суда и судьи, качеству
оказанной ему юридической помощи и участию прокурора
в судопроизводстве в рамках анкетирования может, каждый
человек, участвовавший в судопроизводстве. При этом сторона
по делу может только один раз ответить как респондент.
Например, в случае участия в судебном процессе гражданина со
своим адвокатом (представителем), на вопросы анкеты должны
ответить сам гражданин или его адвокат (представитель). Если
лицо оценивает своего адвоката (представителя), то на вопросы
анкеты должен ответить сам участник судебного процесса.
Еще одна отличительная особенность анкетирования –
проведение его посредством сервиса «Судебный кабинет»,
завоевавший популярность в последнее время среди
казахстанцев. Результаты анкетирования и предложения
напрямую поступают в главный орган судебной власти –
Верховный Суд, что исключает местное влияние на его
результаты и итоги.
Зарегистрированный в «Судебном кабинете» и пользующийся
этим сервисом участник по делу в первую очередь заполняет
исходные данные, т.е. указывает название области,
наименование суда и ФИО судьи, рассмотревшего дело, и в
качестве кого он участвовал в процессе.
Вторая часть анкетирования состоит их основных 10
вопросов. Для положительного ответа достаточно выбрать
ответ: «да». При отрицательном - выбрать нужные из
предложенных вариантов ответы.
Варианты ответов построены таким образом, чтобы детально
прояснить ситуацию с обеспечением верховенства закона
через соблюдение принципов судопроизводства и надлежащую
организацию судебного процесса. Выбор вариантов
достаточно широкий и облегчает их систематизацию. В
частности, оценивается уровень доступа к правосудию,
равноправие сторон, беспристрастность, соблюдение судьями
требований судейской этики, процессуальных сроков и т.д. Те
респонденты, кого не удовлетворяют предложенные варианты,
могут предложить свой отзыв, в графе для комментирования.
Ф. Мусина,
заведующая канцелярии
Егиндыкольского районного суда
Егіндікөл ауданы бойынша 2018 жылға арналған мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға
мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 6 бабының 4
тармағының 8-1) тармақшасына сәйкес, Егіндікөл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕД :
1. Қоса беріліп отырған Егіндікөл ауданы бойынша 2018 жылға арналған мектепке дейiнгi тәрбие
мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Қ.Қ. Қасеновқа
жүктелсін.
3. Осы қаулының әрекеті 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап туындаған құқықтық қатынастарға
таратылады.
4. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап
күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Егіндікөл ауданының әкімі

Егіндікөл ауданы әкімдігінің
қаулысымен бекітілген
Егіндікөл ауданы бойынша 2018 жылға арналған мектепке
дейiнгi тәрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарындағы
тәрбиеленушілердің саны
Бір тәрбиеленушіге айына жұмсалатын шығындарының орташа
құны (теңге)
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы айына ата-ана
төлемақысының мөлшері (теңге)
Мектеп-бақша
Толық күн
болатын мектеп
шағын орталық
Жарты күн
болатын
мектеп
шағын орталық
Мектеп-бақша
Толық күн
болатын
мектеп
орталық
Жарты күн болатын
мектеп
орталық
Мектеп-бақша
Толық күн болатын
мектеп жанындағы
шағын орталық
Жарты күн
болатын
мектеп
шағын орталық
Мемле
кеттік
Жеке
Мемле
кеттік
Жеке
Мемле
кеттік
Жеке
Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание
и обучение, размера родительской платы на 2018 год по Егиндыкольскому району
В соответствии с подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля
2007 года «Об образовании», акимат Егиндыкольского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание
и обучение, размер родительской платы на 2018 год по Егиндыкольскому району.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима
района Касенова К.К.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в
Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального
опубликования.
Аким Егиндыкольского района Н.Тулепов
Утвержден постановлением
акимата Егиндыкольского района
от «01» февраля 2018 года № а-2/14
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер
родительской платы на 2018 год по Егиндыкольскому району
Количество воспитанников организаций дошкольного
воспитания и обучения
Средняя стоимость расходов на одного
воспитанника в месяц
(тенге)
Размер родительской платы в дошкольных организациях
образования в месяц (тенге)
Школа-сад
Мини-центр
с полным днем
пребывания
при школе
Мини-центр
с неполным днем
пребывания
при школе
Школа-сад
Мини-центр
с полным днем
пребывания
при школе
Мини-центр
с неполным днем
пребывания
при школе
Школа-сад
Мини-центр с
полным
пребывания
при школе
Мини-центр
с неполным
пребывания
при школе
Госуда
рствен
Госуда
рствен
Госуда
рствен
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 12 февраля 2018 года № 6396)
1.Государственная услуга «Регистрация заключения брака
(супружества), в том числе внесение изменений, дополнений
и исправлений в записи актов гражданского состояния» «ГУ
отдел занятости и социальный программ» Егиндыкольского
2.Государственная услуга оказывается местными
исполнительными органами «ГУ Отдел занятости
и социальный программ» Егиндыкольского района.
2. Порядок оказания государственной услуги
1.Сроки оказания государственной услуги:
1)с момента сдачи пакета документов услугодателю:
регистрация заключения брака (супружества) производится
по истечении месяца со дня подачи заявления услугодателю
желающими вступить в брак (супружество) (день приема не
входит в срок оказания государственной услуги);
по совместному заявлению лиц, вступающих в брак
(супружество), при наличии уважительных причин
(беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозы
жизни одной из сторон и других особых обстоятельств),
подтвержденных соответствующими документами (справка
врачебно-квалификационной комиссии о беременности,
справка о состоянии здоровья, справки, подтверждающие
другие особые обстоятельства), услугодатель по
месту государственной регистрации заключения брака
(супружества) назначает заключение брака (супружества)
до истечения месяца либо увеличивает этот срок, но не
более чем на месяц на основании письменного заявления
услугополучателей;
при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения
ребенка, непосредственной опасности для жизни одной из
сторон и других особых обстоятельств) государственная
регистрация заключения брака (супружества) по желанию
лиц, вступающих в брак (супружество) производится в день
подачи заявления с обязательным указанием причины и
подтверждающих документов;
длительность процедуры торжественной регистрации
заключения брака (супружества) не превышает более 20
(двадцати) минут;
заявление о внесении изменений, дополнений и исправлений
в запись акта гражданского состояния - 15 (пятнадцать)
календарных дней (день приема не входит в срок оказания
государственной услуги), при необходимости запроса в
другие государственные органы, срок оказания услуги
продлевается не более чем на 30 (тридцать) календарных
дней с уведомлением услугополучателя в течение 3 (трех)
календарных дней;
на портале – получение уведомления о назначении даты
регистрации заключения брака (супружества) – 1 (один)
рабочий день;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи
пакета документов услугополучателем – 20 (двадцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания
услугополучателя –
20 (двадцать) минут.
2.Перечень необходимых документов для регистрации
заключения брака (супружества) при обращении
услугополучателя к услугодателю:
1) заявление о вступлении в брак (супружество) (далее -
заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему
стандарту государственной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность услугополучателей
(для идентификации личности);
3) документ, подтверждающий уплату в бюджет
государственной пошлины;
иностранцы дополнительно представляют:
4) справку о брачной правоспособности;
5) иностранец, постоянно проживающий в Республике
Казахстан, предъявляет вид на жительство иностранца в
Республике Казахстан. Иностранец, временно пребывающий
в Республике Казахстан предъявляет документ, выданный
органом внутренних дел Республики Казахстан, разрешающий
временное проживание в Республике Казахстан. Лицо
без гражданства, постоянно проживающее в Республике
Казахстан, предъявляет удостоверение лица без гражданства
с отметкой органов внутренних дел Республики Казахстан
о регистрации по месту жительства. Лицо без гражданства,
временно пребывающее в Республике Казахстан,
предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
выданный компетентными органами страны его проживания
и зарегистрированный в органах внутренних дел Республики
Казахстан.
За справками обращаться «ГУ отдел занятости и социальный
программ Егиндыкольского района» Тел: 871642 2-15-08
Государственная услуга
4
Адрес редакции: 020600 Акмолинская область, с. Егиндыколь, ул. Победы,7. тел/факс: 2-13-69, Электропочта: [email protected]
Собственник: Товарищество с
ограниченной ответственностью
Директор
- редактор
Светлана
Михайловна
Гурбанова
Ответственность за содержание рекламы и объявлений
несет рекламодатель.Претензии по поводу ошибок,
допущенных рекламодателями, принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации.
Опубликованные материалы могут не отражать точку
зрения редакции.
Газета подготовлена, набрана,
сверстана в редакции газеты
«Алтын астық». Отпечатана в ТОО
«Астана Интер- Трейдинг»
г. Астана,
ул.Жубанова 24/1
ответственная за
государственном языке
Майра Қозыбақова
оператор-верстальщик
Анастасия Смык
Регистрационное свидетельство
№15838 - Г от 17.02 2016
года. Выдано Министерством
информации Республики
Казахстан.
Тираж 205 экз.
выходит 1 раз в неделю
Назар аударыңыздар
Құрметті Егіндікөл ауданының
Егіндікөл ауданы әкімдігінің жанынан
шаруашылық құқығындағы «Ветсансервис»
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны Сіздерге Егіндікөл
ауданы бойынша қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау
және жою жұмыстары басталғандығын хабарлайды
Внимание
Уважаемые жители Егиндыкольского района!
Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Ветсансервис» при акимате
Егиндыкольского района объявляет о начале работ по
отлову и уничтожению бродячих собак и кошек.
ГУ «Отдел ветеринарии» Егиндыкольского района
17 февраля 2018 года в селе
Егиндыколь в рамках программы «Рухани Жангыру»
прошли районные отборочные соревнования зимней
спартакиады «Хрустальный колос» и «Жастар».В
них приняли участие семь команд: спортсмены
Алакольской, Армавирской, Днепропетровской школ,
Егиндыкольские СШ №1 и №2, Коркемской ОШ,
Узынкольской СШ.
Более 100 спортсменов, из семи команд из сел и сельских
округов района – учащиеся общеобразовательных
школ, а также взрослые любители зимних видов спорта
и здорового образа жизни приняли участие в стартах.
Соревнования начались с лыжных гонок, в которых
приняли участие около 50 спортсменов. Старт
давался с гандикапом в 10 секунд. В итоге упорной
борьбе на лыжной трассе Егиндыкольской СШ №1
чемпионом среди юношей в личном первенстве
стал Каталагин Артем (Днепропетровская СШ), также
1 место в зачет команды присуждено – Черноус
Сергею, 2 место занял Канжа Виктор (оба Алаколь), 3
место – Оспанов Алишер (ЕСШ №1). Среди девушек
1 место второй год подряд занимает Кашапова
Камила, 2 место Щербак Маргарита, 3 место – Тревко
Мария (все Днепропетровская СШ). Хотелось бы
отметить хорошую лыжную подготовку у команды
Днепропетровской СШ.
Соревнования по Президентскому многоборью
проходили в восьми возрастных группах. Спортсмены
соревновались в трех видах программы: силовая
гимнастика, стрельба из пневматической винтовки и
лыжные гонки.
В итоге, в возрастной
группе 14 – 15 лет
первое место среди
юношей занял Казчук
Михаил, 2 место
– Мусин Батырхан
(оба ЕСШ №2), 3
место – Шийка Данил
(Днепропетровская
СШ). Среди девушек
в этой группе
первенствовала
Гоженко Юлия
(Днепропетровская
СШ), 2 место заняла
Минливалиева
Инзилия
(Армавирская
СШ), 3 место – Дымыд Дарья (ЕСШ №2).
В возрасте 16 – 17 лет юноши первенствовал
Лекомцев Виктор (ЕСШ №2), 2 место занял Оспанов
Алишер (ЕСШ №1), 3 место - у Черноус Сергей
(Алакольская СШ), у девушек в этой возрастной группе
чемпионкой стала Бройко Дарья (Днепропетровская
СШ), 2 место – Крючкова Римма (Алакольская СШ),
3 место – Семирозум Наталья (ЕСШ №2). В группе 18
– 20 лет 1 место занял Федюнин Виктор (ЕСШ №2),
2 место – Каталагин Артем (Днепропетровская СШ),
3 место – Нурумов Арсен (Армавирская СШ), среди
девушек первенствовала Полищук Анастасия (ЕСШ
№2). В группе 21 – 23 года у мужчин первенствовал
– Сысолятин Иван (ПЧ №11), 2 место Кулик Сергей
(ДЮСШ), 3 место Лавренюк Владислав (ЕСШ №2), среди
женщин в этой группе 1 место заняла Ашим Нурдана
(ЕСШ №2). В следующей возрастной группе второй
год подряд чемпионом становится Какишев Бекболат
(Узынкольская СШ), 2 место у Начаева Ролана (ЕСШ
№2), В возрасте 34 – 39 лет среди женщин 1 место
заняла Зенченко Надежда (ЕСШ №2), в возрастной
группе 40 – 49 лет среди мужчин 1 место занял Нуркишев
Зейнулла (Днепропетровская СШ), 2 место - Аймагамбет
С. (ЕСШ №2), у женщин 1 место у Шевченко Людмила
(ЕСШ №2). И в самой старшей возрастной группе у
мужчин первенствовал Джусупов Сагадат (Куркемская
ОШ), а среди женщин 1 место – у Мурашко Людмилы,
2 место заняла Харченко Вера. Спортсмены упорно
выступали по всем видам многоборья. Просматривая
протокол, отмечаем отлично проведенную работу по
комплектованию состава команды в Президентском
многоборье сборной Егиндыкольской СШ №2.
Очень интересно прошли соревнованиях по шорт треку
на хоккейном корте спорткомплекса «Отан». Напомним
читателям, что в прошедшем 2017 году команда
Егиндыкольского района в областной спартакиаде
заняла 3 место в этом виде спорта, поэтому, как
определенный этап подготовки и соревновательный
момент, являлись важным инструментом в подготовке
и «обкатки» представителей коньковых дисциплин.
По итогам соревнований среди юношей 1 место
занял Пахомов Вячеслав, 2 место – Гладчук Николай,
3 место – Саттар Марлен (все ЕСШ №2). Среди
девушек 1 место заняли Артыкпаева Дильназ и
Шадура Лолита, второе место присуждено Ващенко
Альбине, Крючковой Римме, (обе Алакольская СШ)
и Коровко Владиславе (Днепропетровская СШ).
А теперь отдельно по видам и командной борьбе. По
итогам соревнований по Президентскому многоборью
1 место заняла команда Егиндыкольской СШ №2, 2
место – команда Днепропетровской СШ, 3 место –
команда Армавирской СШ.
По лыжным гонкам среди школьников в программе
спартакиады «Жастар» 1 место заняла команда
Днепропетровской СШ, 2 место – Алакольской СШ , 2
место – команда Армавирской СШ.
В шорт треке безоговорочными чемпионами района
стала команда Егиндыкольской СШ №2, второе
и третье место поделили между собой команды
Днепропетровской и Алакольской СШ
В общекомандном зачете в рамках спартакиады
«Хрустальный колос» 1 место заняла команда
Егиндыкольской СШ №2, 2 место заняла команда
Днепропетровской СШ, 3 место – команда Алакольской
СШ. Неплохо выступила команда Армавирской СШ,
занявшая 4 общекомандное место.
Благодарим учителей физической культуры
Егиндыкольских СШ №1, №2, Днепропетровской СШ,
а также ДЮСШ за хорошую организацию судейства в
процессе соревнований.
Целью проведения соревнований стали развитие и
популяризация зимних видов спорта, привлечения
молодого поколения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, а также отбор лучших
спортсменов для участия в областных спартакиадах
«Жастар» и «Хрустальный колос».
Пожелаем участникам соревнований, которые будут
представлять наш район на областных стартах,
здоровья, удачи и побед!
главный специалист отдела
образования, физической культуры и спорта
ОВД Егиндыкольского района сообщает, что
в соответствии с проводимым оперативным
плановым мероприятием «Борышкер» на
территории Егиндыкольского района с 21.02.2018г.
будут проводиться рейдовые мероприятия, в отношении
физических и юридических лиц, имеющих задолженность
по административным штрафам, будут применяться такие
меры, как изъятие правоустанавливающих документов
на транспортное средство и водворение транспортных
средств на штрафстоянку. Гражданам, имеющим
задолженность по административным штрафам, будут
направлены уведомления по месту жительства с указанием
суммы штрафа и статьи КоАП РК. Согласно ст. 896 КоАП
РК в срочном порядке внести штраф на расчетный счет
№204106 и предоставить квитанцию об оплате в ОВД
Егиндыкольского района.
В случае неуплаты штрафа будут приняты меры в
соответствии со ст.669 КоАП РК, в виде ареста сроком
на 5 суток.
Аппарат акима Егиндыкольского района выражает
глубокие и искренние соболезнования акиму района
Толепову Нариману Ихсановичу в связи с невосполнимой
утратой – кончиной матери
Атабаевой Жамал
Коллектив ТОО «Егіндікөл info» выражает искренние
соболезнования акиму района Толепову Нариману
Ихсановичу в связи с невосполнимой утратой – кончиной
матери
Атабаевой Жамал

Приложенные файлы

  • pdf 33490608
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий